Οι γυναίκες πρωτοπορούν και τολμούν

“Μια σειρά από προγράμματα που έχουν εστιάσει τις δραστηριότητές τους σε θέματα ισότητας των φύλων και άρσης στερεοτύπων βρίσκονται σε εξέλιξη με τα αρμόδια που υπουργεία να στηρίζουν τις προσπάθειες και να τις ενισχύουν σε διαφορετικά επίπεδα” όπως αναφέρει στο άρθρο της στο libre η Ελένη Πετρά.

Η Επικεφαλής Μονάδας Καινοτομίας για τις Γυναίκες (#GIL4W) και Μηχανικός Η/Υ, M.Sc επισημαίνει πως τα εν λόγω προγράμματα κάνουν τις γυναίκες πρωταγωνίστριες σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της γνώσης.

Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες τόνωσης της καινοτομίας σε συνάρτηση με τις ερευνητικές προσπάθειες στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές οικοσύστημα παρουσιάζουν ιδιαίτερη δραστηριότητα με εμφανή αποτελέσματα.

Στην Ελλάδα, η ευτυχής αυτή συγκυρία βρήκε ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος με εξαιρετική δραστηριοποίηση και επιτυχημένα αποτελέσματα της ίδρυσης και ενεργοποίη

σης πολλών τεχνοβλαστών (spinoffs) και start-ups, νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων από επιτυχημένα  ερευνητικά έργα και προσπάθειες που μετεφεραν τα  αποτελέσματα τους στην αγορά και στην κοινωνία.

Από στατιστική έρευνα στην επίσημη ψηφιακή πύλη της καινοτομίας του ELEVATE του υπουργείου Ανάπτυξης εύκολα μπορεί να βγει το αποτέλεσμα ότι μεγάλο ποσοστό στους ιδρυτές και στους ηγετικούς ρόλους αυτών των νομικών οντοτήτων κρατούν γυναίκες.

Γυναίκες επιστήμονες, ερευνήτριες, τεχνικοί, διοικητικοί. Φωτεινά παραδείγματα ο τεχνοβλαστός PhosPrint P.C. του ΕΠΙΣΕΥ με γενική διευθύντρια και βασική μέτοχο την Δρ. Ιωάννα Ζεριώτη, την πρώτη ελληνική εταιρεία που φθάνει έως την χρηματοδότηση στα δύο χρόνια της ίδρυσης του EIC, στον EIC Accelerator με 2.8Μ χρηματοδότηση. Άλλη μια εταιρεία τεχνοβλαστός του ΕΠΙΣΕΥ με γυναίκα πάλι στα ηνία της είναι η εταιρεία CIBOS με γενική διευθύντρια την Γκέλυ Λάτσα. Είναι προφανές ότι υπάρχει η ίδια κινητικότητα και στα υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια της χώρας μας.

Τα συγκεκριμένα πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία του ότι οι γυναίκες καταρχήν πρωτοπορούν, τολμούν, έρχονται να ανατρέψουν τους πολύ χαμηλούς δείκτες γυναικείας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των Ελληνικών προσπαθειών  στην Ευρώπη.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, στις 16 Απριλίου 2021, η πολιτεία ανταποκρινόμενη και συγκεκριμένα η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Δημογραφίας, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων  σε συνεργασία με τον Χρίστο Δήμα, Υφυπουργό Ερευνας και Τεχνολογίας ανακοίνωσε την έναρξη του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας για τις Γυναίκες (#GIL4W) το οποίο παρέχει ένα ευνοϊκό οικοσύστημα στον ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και  θα λειτουργεί ως προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Είναι η πρώτη και μεγαλύτερη του είδους της προσπάθεια στην Ελλάδα. Για αυτόν τον στόχο, η σύμπραξη #GIL4W, σε συνεργασία με σημαντικούς εθνικούς φορείς, αναπτύσσει ένα λειτουργικό οικοσύστημα που περιλαμβάνει υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκό κόσμο, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, προκειμένου να βοηθήσει στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δράσεων για την προώθηση της ανάπτυξης και την στρατηγική «βοηθήστε τα καλύτερα και λαμπρότερα γυναικεία ταλέντα να λάμψουν».

    • Το #GIL4W επικεντρώνει τις προσπάθειες για την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης, στρατηγικών, βέλτιστων πρακτικών και πολιτικών στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Επίσης δημιουργεί ένα οικοσύστημα  όπου τα μέλη του και ευρύτερα οι συμμετέχοντες θα διαμοιραστούν εργαλεία, διδάγματα, επιχειρηματικές ιδέες και θα προωθήσουν γρήγορα καινοτόμες πρακτικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το #GIL4W έχει ήδη ενταχθεί ως έργο προτεραιότητας στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ 2021-2025) το οποίο  ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στις 10.12.2021.

Παράλληλα ιδρύθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ιδρυτικό μέλος του  #GIL4W Μονάδα Καινοτομίας για τις Γυναίκες  για την πραγμάτωση των στόχων και των στρατηγικών της σύμπραξης #GIL4W πανελλαδικά. Στόχος της Μονάδας είναι η υποστήριξη και προώθηση των θεμάτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Ελλάδα.

    • Η Μονάδα συστάθηκε με την συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε επίπεδο Υφυπουργού αρμόδιας για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, καθώς και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε επίπεδο Υφυπουργού Έρευνας & Καινοτομίας υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Η νέα Μονάδα έχει μια οριζόντια στόχευση σκοπεύοντας να δρα εστιασμένα στο θέμα της ισότητας των φύλων και άρσης στερεοτύπων συνεργατικά και συμπληρωματικά με το εγχώριο και ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας,  τα Κέντρα Ικανοτήτων, τα  νέα Innovation Hubs καθώς και τις spinoff/start-ups της χώρας μας, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει και θα προασπίζει τους στρατηγικούς στόχους του #GIL4W ειδικά σε θέματα υψηλής τεχνολογικής μεταφοράς τεχνογνωσίας και αποτελεσμάτων στην Ελληνική κοινωνία και στην Ελληνίδες όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και γνώσης.

Πηγή: https://www.libre.gr/2022/11/14/oi-gynaikes-protoporoyn-kai-tolmoyn/

Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn