Μοντέλο

Το μοντέλο για το #GIL4W που προτείνεται από το ECWT βασίζεται σε ένα συνδυασμό προσεγγίσεων και οι προπαρασκευαστικές εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί με τις περιγραφόμενες δραστηριότητες από το 2014: εκτεταμένη έρευνα του πλαισίου, έρευνα και ανάλυση των αναγκών της ομάδας-στόχου, χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων μερών, συνεντεύξεις, συλλογή και ανάλυση διεθνών καλών παραδειγμάτων, ενσωμάτωση της Στρατηγικής Καινοτομίας των Γυναικών του ΟΗΕ με στόχο την άρση των εμποδίων για την πρόοδο των γυναικών και των κοριτσιών στην καινοτομία, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα και ενσωμάτωση της Ατζέντας 2030 για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Σχετικά με εμάς

Περισσότερα

Αποστολή

Περισσότερα

Εταίροι

0

Συμμετέχοντες σε Εκδηλώσεις

0

Εκπαιδευόμενοι

0

Θέσεις Εργασίας

0

Οι δραστηριότητές μας

Έρευνα & Καινοτομία 4.0

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Τεχνητή Νοημοσύνη

Εγκατάσταση & Λειτουργία

Ευρωπαϊκή και Διεθνής Συνεργασία

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Η αναπτυχθείσα ιδέα που παρουσιάζεται δεν είναι μόνο φιλόδοξη, συστημική και πλήρως θεμελιωμένη σε εθνικές και διεθνείς έρευνες, αλλά, ως αποτέλεσμα εντατικών διαλόγων και συνεργασίας, αντιπροσωπεύει τις κοινές απόψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών.

 • Η πλατφόρμα

  Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε μια κατάλληλη πλατφόρμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υψηλής τεχνολογίας στην ψηφιακή οικονομία.

 • Υποστήριξη

  Σκοπεύουμε να στηρίξουμε την έρευνα και την καινοτομία για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

 • Μεταβίβαση

  Σκοπεύουμε να μεταφέρουμε τα οφέλη της ανάπτυξης στην υπόλοιπη οικονομία.

 • Δημιουργία

  Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ισότιμη συμμετοχή στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται από τη συνεχή εξέλιξη της έρευνας και της τεχνητής νοημοσύνης και τη διάχυση των πλεονεκτημάτων σε όλη την κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στο γυναικείο ταλέντο.

Οι Άξονες του #GIL4W

Οι Άξονες του #GIL4W
Οι Άξονες του #GIL4W
Οι Άξονες του #GIL4W
Οι Άξονες του #GIL4W

Εταίροι

Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn